harmonie
Sinds 1840 de plek waar je elkaar ontmoet

Competitiebridge op de woensdagavond

Al weer even geleden heeft Bridge Club de Harmonie in vergadering bijeen besloten zichzelf op te heffen en op te gaan in de Bridgevereniging Sociëteit de Harmonie. De competitie op woensdagavond loopt echter gewoon door en zal in het vervolg open staan voor álle bridgende sociëteitsleden. In concreto betekent dit dat sociëteitsleden die willen bridgen en zin hebben om competitie te spelen terecht kunnen op de woensdagavond zónder een extra lidmaatschap van B.C. de Harmonie. De woensdagavond staat bekend als een gezellige bridgeavond, maar de groep kan wel wat versterking gebruiken zodat er op termijn wellicht weer in twee lijnen gespeeld kan worden. Mocht u belangstelling hebben kom dan eens langs met uw bridgepartner en meldt u zich dan tijdig bij wedstrijdleider Jaap Venekamp.

Rubriek: Algemeen, Bridgen, B.V. Sociëteit De Harmonie
31 januari 2016 12:44 door D. Kloosterman

  • Hyves
  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks