Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Zeefdruk-biljarten twan de vos

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

Opgave biljartlessen

Begin oktober beginnen de biljartlessen weer. De eerste lesperiode eindigt in december. De tweede lesperiode loopt van januari tot april 2015. De zeefdruk van Twan de Vos: 'Biljartles' is vast inspirerend!

Opgave
Alle leden die les willen hebben, kunnen zich per e-mail aanmelden bij Bert Koning: becokoning@gmail.com. Informatie is bij hem te krijgen via 0505891533. Je kunt je aanmelden tot en met uiterlijk 20 september 2014.
Geef bij de aanmelding zoveel mogelijk dagen en tijden door, waarop je beschikbaar bent. Des te vaker je kunt, des te meer kans je hebt op plaatsing. Geef s.v.p. ook aan wat je biljartervaring en niveau is, of je in aanmerking denkt te komen voor ‘gewoon’ les of dat je opteert voor ‘begeleid biljarten’ of de cursus driebanden. En eventueel andere relevante informatie natuurlijk.

Deelname aan de lessen impliceert dat je in beginsel ook aan alle lessen van een cyclus deelneemt. Mocht je onverhoopt echt een keer niet kunnen, dan word je geacht (ruim) tevoren daarvan je instructeur in kennis te stellen.

Lesvormen
Er worden twee lesvormen aangeboden:
1. Gewone instructielessen in groepjes van 2 of –soms- 4
Bedoeld voor beginnende biljarters en voor hen die 1 of 2 lesperiodes hebben gevolgd.

2. Begeleid biljarten
Bedoeld voor mensen, die de basislessen hebben gevolgd, maar zich graag verder willen ontwikkelen. Tijdens het biljarten –en dat kan in allerlei vormen zijn- wordt stil gestaan bij houding, techniek en oplossingen voor zich aandienende patronen. Wim Visser zal een groep op dinsdagmiddag verzorgen. Afhankelijk van de vraag wordt er mogelijk ook op een ander moment begeleid biljarten aangeboden.

Driebanden
Vorig jaar werd ook driebandinstructie voor beginnende driebandspelers aangeboden. Voorlopig kan die niet gegeven worden omdat de instructeur, Bert Meijerink, de komende periode niet in staat is deze instructie te geven.

Biljartoefenboekje
Voor iedereen die les krijgt, geldt dat hij/zij in het bezit moet zijn van het door Wim Visser samengestelde en door de Sociëteit uitgegeven Biljartoefenboekje. Dat boekje is vooral goed te gebruiken om tussen de lessen door te oefenen. Het boekje is te verkrijgen door
€ 19,95 over te maken op rekeningnummer 95.76.30.050 van de SNS bank, t.n.v. Sociëteit de Harmonie, o.v.v. Biljartoefenboekje. Vermeld ook je e-mailadres. Je krijgt dan bericht als je het boekje op de sociëteit af kunt halen. Mocht je het toegestuurd willen hebben, maak dan € 23,80 over en vermeld je adresgegevens.

Rubriek: Algemeen, Biljarten
04 september 2014 11:01 door Ruud Boelens

  • Hyves
  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks