Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Commerciële Club

Welkom bij de Commerciële club.

Informatie over onze Biljartclub C.C.

De vereniging de “Biljartclub Commercieele Club” (BCC) is opgericht op 5 januari 1966 door 21 charterleden en is gevestigd te Groningen. Deze vereniging is voortgekomen uit de “Commercieele Club Groningen” (CCG) die is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 11 juli 1949.

De vereniging kent leden en ereleden tot een maximum van 42 en stelt zich ten doel het bevorderen van de gezelligheid door de beoefening van de biljartsport door amateurs. Open staan voor andere leden en zich thuis voelen binnen de club zijn eveneens belangrijk.
De vereniging organiseert speelavonden ( woensdag van begin september tot eind mei) waarbij het spelen van onderlinge wedstrijden (competitie) aan de orde is. 

De avonden vinden plaats in de grote biljartzaal van de “Sociëteit de Harmonie” Kreupelstraat 10 9712 HW Groningen.

Het bestuur bestaat uit 5 leden te weten; een voorzitter, secretaris, penningmeester, 1e wedstrijdleider, 2e wedstrijdleider.
Zij worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

Ieder jaar wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit 2 leden. 

Hij die als nieuw lid wenst toe te treden dient een aanvraag in bij het bestuur. Bij toelating dient men lid te zijn of te worden van “Sociëteit De Harmonie ”.

Het huidige bestuur bestaat uit de heren;

1  voorzitter                                            Jan op 't Holt

2  secretaris                                           Jan van Hemmen

3  penningmeester                                 Jan Tijdens

4  wedstrijdleider                                    Jan Aaldriks

5  ass.wedstrijdleider                             Joop Datema

Voor meer informatie kan men zich wenden tot de secretaris; Jan van Hemmen, Emmalaan 10, 9752 KT Haren, tel.: 050 534 71 80, e-mail: janvanhemmen@zonnet.nl

Biljartclub Commerciële Club

Biljartclub Commerciële Club algemeen


Actueel

Bekijk de actuele berichten

Agenda - Biljartclub Commerciële Club

Nieuws - Biljartclub Commerciële ClubLet op, u bent niet ingelogd.
U ziet alleen de openbare pagina's.