harmonie
Sinds 1840 de plek waar je elkaar ontmoet

Denkers filosofietafel
Organisatoren filosofentafel2

Afbeeldingen
(Klik voor origineel)

Het filosofisch gesprek in De Harmonie

In 1992 startte de Franse filosoof Marc Sautet met een aantal vrienden in het Café des Phares op de Place de la Bastille in Parijs een “filosofisch kabinet”. Sautet legde uit (in zijn boek Un café pour Socrate uit 1995) dat het gesprek in het café een gelegenheid was om samen na te denken, een mening toe te lichten en aan gezamenlijk onderzoek te onderwerpen. Vanuit diezelfde gedachte is er in De Harmonie een “filosofentafel” van start gegaan: een plek om met elkaar na te gaan waarop onze meningen gestoeld zijn. Niet om elkaar te overtuigen, maar om onszelf en elkaar te bevragen, gedachten naast elkaar te leggen. Al te vaak hebben mensen direct een mening paraat. Dan is het goed om rustig na te denken en je af te vragen: waarop berust die mening eigenlijk, kun je er ook anders tegenaan kijken? De deelnemers proberen elkaar niet van een mening te overtuigen, maar ze ondervragen elkaar, ze luisteren nauwkeurig en ze bundelen hun denkkracht. Het is natuurlijk niet ondenkbaar dat een deelnemer er tijdens het gesprek achter komt dat hij of zij lange tijd iets ten onrechte voor waar of juist heeft gehouden. Dat kan wellicht pijnlijk zijn, maar met Socrates geloven wij dat het gesprek dan wel geslaagd is geweest: een filosofisch gesprek of onderzoek heeft uitsluitend kans van slagen als je onjuiste opvattingen durft te vervangen door juiste. Zo’n filosofisch gesprek kan best spannend (en ook inspannend) zijn voor de deelnemers, maar tegelijkertijd levert het ook veel voldoening en plezier. Filosoferen blijkt ontzettend leuk zijn.De denkers van een der filosofentafels bij De Harmonie

Drie filosofentafels actief

Er zijn op dit moment drie groepen die ééns per maand bijeenkomen. 
Aanmelding ervoor is nu niet mogelijk; bij de start van het nieuwe seizoen (in juli 2018) is er weer een nieuwe kans.  

Op de foto zie je de drie initiatiefnemers die nu elk een tafel onder hun hoede hebben: Cees Bolle, Henk Vegter en Hans van de Sande. foto: Antoinette Borchert. Foto "Denkers: Hans van der Sande.