Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Onze filosofentafels

Langzaam denken en uitgestelde meningen erop na houden, bereid zijn over al je vaste standpunten opnieuw na te denken, open staan voor vragen van anderen die kanttekeningen maken bij jouw opvattingen.

Gelukkig zijn er steeds meer leden van onze Sociëteit die het belang van zo’n open houding in gesprekken inzien en graag in een socratisch gesprek gewikkeld raken om eigen meningen te toetsen en geconfronteerd te raken met andere zienswijzen.

Sinds twee jaar inmiddels kan dat in onze sociëteit, bij de “filosofentafels”.

Dat zijn maandelijkse bijeenkomsten van een groep (inmiddels zijn het er al vier!) van ongeveer tien mensen die over een zelfgekozen thema een filosofisch gesprek aangaan. En dat is heel wat anders dan een discussie of een debat waarin een iegelijk eigenlijk voornamelijk zijn eigen “vaste" mening stevig wil ventileren.
In een filosofisch gesprek zijn er geen vooropgestelde vaste overtuigingen, slechts uitgestelde meningen waar op grond van het gesprek allerlei veranderingen in kunnen komen.
Er kan groot getal aan onderwerpen aan bod komen; om maar eens wat te noemen:

wat is tolerantie precies en hoe tolerant zijn wij bij nader inzien,
wat is het nut van kunst en wat is dat eigenlijk kunst,
wat is authenticiteit en wat is een authentiek persoon,
hoe groot is onze zeggenschap over eigen leven tot en met de dood.
bedreigt de kunstmatige intelligentie door robotisering onze menselijkheid.

Het zijn steeds thema’s die ons echt bezig houden en fantastisch is het dan om daar in een socratisch gesprek wat meer zicht op te krijgen, om te ervaren hoe verhelderend het kan zijn echt naar de ander te luisteren.

In juni loopt de serie gesprekken van het seizoen 2018/2019 af en we gaan ons nu voorbereiden op seizoen 2019/2020.

Nieuwe belangstellenden voor toetreding tot een filosofentafel kunnen zich vast gaan melden. In de tweede helft van september organiseren we een gezamenlijke openingsbijeenkomst voor alle belangstellenden (oude en nieuwe) en dan bespreken we ook de indeling in groepen van ongeveer tien mensen per groep. Wanneer je je bij mij meldt met naam en (e-mail)adres, dan ontvang je te zijner tijd rechtstreeks een uitnodiging voor die bijeenkomst.

Vast hartelijk welkom!

Cees Bolle (cmbolle@me.com)

Rubriek: Algemeen, Filosofie
30 mei 2019 14:24 door w.hooijer@home.nl

  • Hyves
  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks