Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Biljartregels, etiquette en opzet Harmonie Cup

Het afklopsysteem

Van maandag t/m zaterdag van 13.00-19.00 uur, de hele donderdagavond en vaak ook op de vrijdagavond kan er vrij gespeeld worden op de 10 tafels in de grote zaal en op beide tafels in de benedenzaal, tenzij er andere activiteiten, zoals wedstrijden of lessen, gepland staan (kijk daarvoor op het activiteitenoverzicht). Om het spelen in de grote zaal ordentelijk te laten verlopen en iedereen de kans te geven om te spelen, wordt een afklopsysteem voor de 8 kleine tafels gehanteerd. Hoe dat systeem werkt, staat aangegeven bij de gekleurde balletjes aan de muur bij tafel 10. Het systeem zorgt ervoor dat degenen die het langst spelen, gevraagd wordt plaats te maken als zich nieuwe spelers aandienen en alle biljarts bezet zijn. Het spreekt voor zich dat een en ander alleen werkt als iedereen niet alleen van het systeem gebruik maakt, maar er ook in de geest naar handelt: iedereen speeltijd gunnen als het druk is. Daarbij heeft iedereen dezelfde rechten, of je nu een beginnende of een hele goede biljarter bent. Leden die alleen aan een tafel staan te spelen, dienen ook bereid te zijn om samen met iemand te gaan spelen als het druk is.

Etiquette

Biljarters zijn gebaat bij perfect lopende tafels en goede manieren. Hieronder staan enkele regels die beide aspecten bevorderen. Iedereen wordt dan ook verzocht zich daaraan te houden, en als het nodig is anderen daarop te wijzen.

 • Vergeet niet bij de kleine tafels in de bovenzaal je tafel ‘te reserveren’ door een balletje in het schuine gootje te plaatsen.
 • Mobiele telefoons moeten in de biljartzaal uit of op de trilstand. Bellen in de biljartzaal is niet toegestaan.
 • Boven de tafels mag niet gekrijt worden.
 • Krijt niet te veel; dat heeft geen zin en veroorzaakt alleen maar stof.
 • Boven de tafels mag niet geconsumeerd worden.
 • Biljart met schone handen of met een handschoentje aan.
 • Raak de banden zo min mogelijk met je handen aan.
 • Aan de hand c.q. pols die je op tafel legt, mogen geen spullen zitten die het laken kunnen beschadigen, zoals bijv. een metalen horlogebandje.
 • Mocht je - door wat voor oorzaak dan ook - een beschadiging (scheurtje, vlek, etc.) aan het laken maken, meld dit dan direct aan de biljartcommissie. Des te eerder we het weten, des te beter de kans om het te repareren.
 • Neem geen jassen mee de biljartzaal in, die horen in de garderobe.
 • Bij en om de biljarts staat het biljarten centraal. Gezellig als je na een partij even wilt nakletsen, maar doe dat dan in het Grand Café, dan stoor je de andere spelers niet.
 • Ben je klaar met biljarten, maak dan het biljart en de ballen even schoon. Schoonmaakmateriaal is in de biljartzaal beschikbaar.

 

BILJARTKAMPIOENSCHAP HARMONIE CUP LIBRE EN DRIEBANDEN 

Algemeen

 1. Alle leden van de sociëteit kunnen meedoen. Graag zelfs.
 2. Er zal ook dit jaar worden gespeeld in twee aparte categorieën. Categorie I voor libre en bandspelers, en Categorie II voor driebanden spelers. Voor beide categorieën zal een finaleronde worden gespeeld, beide op dezelfde dag, beide met een eigen Cup/Beker. Een speler kan zich inschrijven voor beide categorieën. Voor de finaledag zal, indien geplaatst voor de finale in beide categorieën, een keuze moeten worden gemaakt aan welke finale wordt deelgenomen.
 3. Er wordt gespeeld op basis van handicap. Het moyenne van elke deelnemer wordt door de toernooicommissie vastgesteld, op basis van - in volgorde - het laatst bekende moyenne van de Harmonie Cup (zie punt 19), het teamcompetitiemoyenne, het clubmoyenne gebaseerd op minimaal vijf wedstrijden, overige informatie gecombineerd met inschatting door de Harmonie Cup Commissie. Bij de bepaling van het aantal te maken caramboles wordt - voor libre en bandstoten - gebruik gemaakt van een correctietabel welke is gebaseerd op ervaringen uit eerdere toernooiresultaten.Bij de spelsoort driebanden wordt geen gebruik gemaakt van een handicapcorrectietabel. Het aantal te maken caramboles zal in de voorrondes worden berekend over 30 beurten, en in de finales over 20 beurten (bij libre en  bandstoten) en 26 beurten (bij driebanden).
 4. In Categorie I zullen de meeste spelers libre spelen. De betere spelers (vanaf libre 4 gemiddeld verplicht) gaan bandstoten. In Categorie II zijn er verder geen beperkingen, maar het minimum aantal te maken caramboles is bepaald op 8.
 5. Er worden in beide categorieën drie voorrondes gespeeld. De beste 12  spelers in Categorie I, na die drie rondes, plaatsen zich voor de finaledag. Voor Categorie II (driebanden) zijn dat de beste  8  spelers na de voorrondes.
 6. Regels:
  • Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNBB
  • Er wordt gespeeld met een gelijkmakende beurt, behalve bij de eerste drie wedstrijden op de finaledag in bepaalde situaties (zie punt 17)     
  • De scores worden bijgehouden op een Harmonie Cup-tellijst. Na afloop tekenen de spelers deze lijst.
  • De tellijsten worden geplaatst in de bak ‘Harmonie Cup’, die direct bij de ingang van de biljartzaal, tegenover de printer, aan de wand hangt. Deze bak zal regelmatig worden geleegd.

Drie voorrondes

8. Allen die zich hebben ingeschreven worden door loting, apart voor de beide categorieën, op basis van een indeling in drie groepen naar speelsterkte, geplaatst in een poule van drie. In die poule wordt een enkele competitie gespeeld (iedereen in de poule speelt dus een keer tegen de andere twee).
9. Die poules van drie krijgen een bepaalde periode de tijd hun wedstrijden te spelen. Een van de leden van de poule wordt gevraagd dat te organiseren (de ‘coördinator’). Het meest voor de hand ligt dat de drie personen op een donderdagavond, een zaterdagmiddag of een doordeweekse middag hun drie wedstrijden spelen.   Twee spelers aan tafel, de derde schrijft en arbitreert. Maar als men het anders wil regelen (dus de wedstrijden op verschillende dagen wil spelen), dan is dat toegestaan.
10. Als er wedstrijden voor dit kampioenschap gespeeld worden, kunnen deze biljarts niet worden afgeklopt. Neem dus je balletje mee naar de tafel.
11. Na de eerste ronde worden de uitslagen verwerkt en wordt, apart voor beide categorieën, een ranglijst gemaakt op basis van achtereenvolgens:

 • Aantal matchpunten (2 voor winst, 1 punt bij remise, 0 bij verlies)
 • Percentage gemaakte punten in de rondes
 • Hoogste serie in de ronde, als percentage van het aantal te maken punten

12. Na elke ronde is correctie van het moyenne mogelijk, echter alleen voor spelers met een niet betrouwbare handicap (geen biljartclubleden/geen of onvoldoende geregistreerde handicap/ter beoordeling van de toernooileiding).De correcties zullen in bovenstaande gevallen plaatsvinden wanneer een speler in de tot dat moment gespeelde  voorronde(s) 20% of meer boven zijn opgegeven moyenne, of tot dat moment geldende moyenne, heeft gepresteerd. In dat geval zal zijn moyenne worden verhoogd met de helft van het verschil, voor volgende rondes of de finale.
13. Voor ronde twee  worden de deelnemers opnieuw door loting, op basis van een indeling in drie groepen naar rangorde als bepaald na de eerste ronde, geplaatst in poules van drie.
14. Ten behoeve van ronde drie wordt de procedure zoals beschreven onder (13) herhaald, nu op basis van de rangorde als bepaald na de tweede ronde.

 

Categorie I, Libre/bandspel.      

Uit de resultaten van de drie voorrondes worden de beste 12 (op de finaledag beschikbare) spelers op volgorde 1-12 bepaald.
De spelers worden op basis van de voornoemde posities, in 3 poules geplaatst volgens:
Poule a: 1-6-7-12
Poule b: 2-5-8-11
Poule c: 3-4-9-10  

In de 3 poules wordt vervolgens een halve competitie gespeeld, dus iedere speler speelt 3 wedstrijden.
In de vierde wedstrijdronde wordt nog een keer kruislings gespeeld volgens 1-11, 2-10, 3-12, 4-7, 5-9 en 6-8.
Na de vierde wedstrijdronde wordt de rangorde 1-12 opnieuw bepaald op basis van de criteria als genoemd onder punt 11 (in volgorde: matchpunten, percentage gemaakte caramboles, hoogste serie).
In de vijfde wedstrijdronde spelen vervolgens de nummers 1 en 2 om de 1e en 2e plaats, en de nummer 3 en 4 om de 3e en 4e plaats.

 

Categorie II, Driebanden.
Speelschema op twee biljarts moet nog nader worden bepaald nadat het aantal deelnemers definitief bekend is (minimaal 4 en maximaal 8).

In beide categorieën wordt in de eerste vier wedstrijdronden een wedstrijdduur  van 1 uur strikt aangehouden. Een wedstrijd die nog niet is beëindigd wordt dan afgebroken waarbij de speler die aan de beurt was deze beurt mag afmaken. Er is echter geen gelijkmakende beurt. Het wedstrijdresultaat wordt bepaald op basis van het carambolepercentage en de verdere criteria als genoemd onder punt 11.

18. De organisatie is in handen van de Harmonie Cup Commissie. Deze bepaalt o.a. het aantal te maken caramboles. De commissie beslist ook in gevallen waarin deregels geen duidelijkheid bieden.

19. Wanneer het startmoyenne van een deelnemer kan worden vastgesteld op basis van “het laatst bekende moyenne van de Harmonie Cup” zal deze als volgt worden bepaald:
Na iedere Harmonie Cup zal het gespeelde moyenne over de 6 wedstrijden in 3 wedstrijdronden worden bepaald, gecorrigeerd voor de effecten van de correctietabel. Dit moyenne wordt vergeleken met het startmoyenne van de betreffende Harmonie Cup.
Wanneer het werkelijk gespeelde moyenne tussen 1,2 x en 0,8 x het startmoyenne ligt wordt het oude startmoyenne gehandhaafd voor de volgende Harmonie Cup.
Wanneer het werkelijk gespeelde moyenne hoger ligt dan 1,2 x het startmoyenne, of lager ligt dan 0,8x het startmoyenne, wordt een nieuw startmoyenne bepaald door bij het werkelijk gespeelde moyenne het oude startmoyenne op te tellen en de som te delen door 2.

Schade aan het biljart?

Meld dit altijd bij een van de leden van de biljartcommissie: 

Stida Vreede (voorzitter)
Trees Westerhof (secretaris)
vacature voor BC Content
Jan Kierkels (GBC)
Esso Ferwerda (Metropole). 

of mail naar biljart@sociëteitdeharmonie.nl.