Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Bridge cursussen

Cursus Bridge voor Beginners

In september organiseert de Sociëteit De Harmonie een cursus Bridge voor Beginners. Aanvang september om 13.30u. Deze cursus is bestemd voor personen die geen of vrijwel geen bridge-ervaring hebben. Deze wordt wekelijks (12x) gegeven in het gebouw van de Sociëteit, volgens de methodiek en het lesmateriaal van de Nederlandse Bridgebond. Docent: Herman Immink, geregistreerd docent NBB.

Belangstellenden die geen lid zijn van de Sociëteit, kunnen ter kennismaking drie lessen gratis volgen alvorens ze besluiten al dan niet door te gaan en lid te worden van de vereniging Sociëteit De Harmonie (jaarcontributie € 225). Voor sociëteitsleden brengen de lessen geen kosten met zich me, behalve de kosten van de lesboekjes.

Als beginnende bridger ervaar je hoe leuk bridge is en word je gelijk lid van de Nederlandse Bridge Bond. Daarbij wil de BridgeBond je graag helpen. Jij als cursist gaat meteen gebruikmaken van alle voordelen van een lidmaatschap. Zo krijg je als lid van de BridgeBond 10% korting in de Bridge- en Boekenshop. Ook valt het magazine BridgeNL zes keer per jaar op de deurmat. Naast het magazine verschijnen er ook vijf online uitgaven. Daarvan kun je veel opsteken, ook als starter.

Opgave en informatie: Marjon Roozekrans
E-mail: marjonroozekrans@hotmail.com 
Tel: 06-21202721

 

Vervolgcursus

Voor degenen die de starterscursus hebben gevolgd, is er een VERVOLGCURSUS. Voor het volgen van deze bridgelessen is lidmaatschap van de Sociëteit een vereiste. Het instructieniveau is hoog. Na de vervolgcursussen is een redelijk niveau van bridgen haalbaar. Binnen de genoemde cursussen wordt naast instructie veel aandacht besteed aan het spelen om zodoende de nodige ervaring op te doen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op diverse momenten van de week te bridgen in de Sociëteit.

SPO – cursussen
SPO staat voor Spelpeil Ontwikkeling en wordt ook vaak Verbeter Cursus genoemd. Het achterliggende idee is dat je in het bridgen eigenlijk nooit uitgeleerd bent.

De NBB biedt daarom clubbridgers de mogelijkheid om in een korte SPO-cursus tegen lage kosten hun spelpeil te verbeteren. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, bij voorkeur om de week. Omdat de behoefte tot verbetering bij de cursisten heel erg kan verschillen, bepaalt de docent in overleg met de cursisten een aantal thema's waarin je als bridger beter denkt te kunnen worden, of anders gezegd, wat je als je zwakke plekken ervaart. Het accent in cursus A zal liggen op het spelen en tegenspelen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de basisbiedtechniek redelijk wordt beheerst. In cursus B zal er daarnaast nog plaats zijn voor het aanscherpen van het basis biedrepertoire.

De meeste bridgers vinden het prettig om zo'n cursus te volgen samen met clubgenoten. Die ken je en daar speel je ook wekelijks mee en tegen, waardoor je de opgedane kennis in een vertrouwde omgeving kunt toepassen en bespreken.

Sociëteit de Harmonie biedt haar leden in het najaar (oktober) deze cursussen aan in twee groepen. Groep A bestaat uit de meer ervaren bridgers, die gewend zijn op de vrijdag- en maandagmiddag me te spelen en groep B die wat minder wedstrijdervaring heeft (de dinsdagmiddagbridgers). Beide cursussen zullen worden gehouden op de woensdagmiddag van 14u. tot 16u., allebei om de week. De maximale groepsgrootte bedraagt 24 deelnemers. De cursus wordt gegeven door Tineke Weitenberg.

De kosten van de cursus bedragen € 35,00 per deelnemer voor vijf lessen; betaling zal gebeuren op aanwijzing van de docent..
Geïnteresseerden voor cursussen kunnen informatie opvragen en zich opgeven bij Titia Stavast.
E-mail titia.stavast@gmail.com 
Telefoonnummer: 0651726833