Deze website maakt gebruik van cookies.
Deze website benut uitsluitend cookies voor het goed functioneren van de site en om de website te analyseren. Door gebruik te maken van de website geeft u aan hiermee akkoord te zijn.
x
harmonie

Nieuws van de Landschapstafel

Er is door de Commissie Culturele Activiteiten een aantal excursies gepland in de zomerperiode:
 
2 juli: de uitgestelde bustocht naar de Veenkoloniën. Als vervolg op de film ‘Een Symfonie voor de Veenkoloniën’ die we op de laatste avond vóór de sluiting van de sociëteit vertoonden, kunnen we nu toch met een bus van het Nederlandse busmuseum een tocht maken door dat gebied. Maximum aantal deelnemers: 20 (echtparen kunnen naast elkaar zitten, dus wellicht is het maximum iets ruimer).
Vertrek om 10 uur vanaf de Stationsweg in Groningen naar café ’t Keerpunt in Spijkerboor, waar we onder het genot van koffie/thee naar een inleiding over het gebied luisteren door Gea Broenink van het Veenkoloniaal museum.
Om 11 uur start de rondrit en rond 13 uur kunnen we facultatief van een lunch genieten.
Aan deze excursie zijn kosten van € 10,00 verbonden vanwege de huur van de bus. Bij opgave graag overmaken op rekeningnummer NL 44 INGB 0009104327 t.n.v. sociëteit de Harmonie ovv Veenkoloniën.
 
9 juli Lezing in het kerkje van Leegkerk door Ulco Kooystra over de “Groninger Ziekte”, een onbekende epidemie die in 1826 10% van stad-Groninger bevolking doodde. Aanvang 16.00 uur, met drankje na. Wie wil, kan gezamenlijk fietsen naar Leegkerk.
 
 
16 juli: fietstocht langs drie Joodse begraafplaatsen in het noordelijk deel van de Stad, onder leiding van historicus Han Borg. Hij was vele jaren lid van het bestuur van de stichting Historie Joods Groningen én is lid van de Harmonie.  Hij zal uitgebreid ingaan op de ruiming van het voormalige Jodenkamp (op de Boteringedwinger), de nieuwe Joodse begraafplaats van de Noorderbegraafplaats aan de Moesstraat en die aan de Iepenlaan. Ook zullen we een toelichting krijgen over enkele graven van personen die van belang waren voor de Groninger geschiedenis.  
Start om 11 uur met de fiets bij het voormalige Jodenkamp aan het Boterdiep, eigen lunchpakket meenemen. Maximum aantal deelnemers: 30
 
6 augustus: excursie “Stenen in het Wild” bij het Hunebeddenmuseum in Borger onder leiding van Bert Boekschoten. Bert leidde ons eerder langs de ‘tamme stenen’ in de stad. Nu kijken we naar de onbehouwen keien waarmee oudtijds de straten geplaveid werden, waarvan hunebedden werden opgestapeld en waaruit nu voortuinen worden opgesierd. In 1773 werd aangetoond dat die keien ooit in Scandinavië thuishoorden en in 1875 werd aangetoond dat ze met de gletsjers in de IJstijd meekwamen. Tijdens de excursie bespreken we die zwervers nader, hun transport, hun samenstelling en hun geschiedenis die minimaal een half en maximaal twee miljard jaar teruggaat.
Aanvang 14.00 uur, vervoer naar Borger op eigen gelegenheid. Maximum 20 leden.
Eten en drinken is mogelijk in het café van het museum.
 
13 augustus: excursie langs Oude Groninger Kerken in Noordoost Groningen, onder leiding van Tineke Looijenga (ook lid van de sociëteit). We gaan naar de kerkjes en kerkhoven van Zeerijp, ’t Zandt, Leermens, Oosterwijtwerd, Eenum en Wirdum. We bekijken de kerk en het kerkhof, lezen grafpoëzie en genieten van het prachtige Groninger landschap.
We kunnen zelf naar Loppersum fietsen waar de excursie om 11 uur start, of per trein daarheen (met de fiets op de trein) of naar Appingedam en aldaar een fiets huren. Maximum aantal deelnemers is 15. Eigen lunchpakket meenemen.
 
De beide laatste excursies kunnen bij veel belangstelling herhaald worden op resp. 11 en 18 augustus.
 
Opgave kan zoals gebruikelijk via de mail landschapstafel@societeitdeharmonie.nl
 
Nadere details volgen na opgave.
 
Met hartelijke groet,
 
Carla Alma

Rubriek: Algemeen door w.hooijer@home.nl

  • NUjij
  • LinkedIn
  • MySpace
  • Google Bookmarks